Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „STEAM ugdymo stiprinimas mokykloje“

Titulinis / Lietuvoje / Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „STEAM ugdymo stiprinimas mokykloje“

STEM (science, technology, engineering, maths) specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje. Lietuvoje tikslieji, gamtos ir technologijų mokslai taip pat nepritraukia pakankamo skaičiaus žmonių: net 46.4% Lietuvos studentų universitetuose renkasi socialinių mokslų specialybes.

STEM dalykų skatinimo problema prasideda jau mokykloje. STEM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra labai teoretinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

Daugelis studijuojančiųjų STEM tiksliaisiais ir gamtos mokslais susidomi dar 5-8 klasėje, o lemiamą įtaką apsisprendimui turi tokie aspektai, kaip mokytojų gebėjimas sudėtingus dalykus išaiškinti per praktinius pavyzdžius, galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose.

STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymas) mokyklose turi būti stiprinimas mokyklose jau nuo penktos klasės. Vienas iš perspektyviausių sprendimų – tai robotikos pamokos mokykloje. Tai pats efektyviausias būdas mokinius sudominti ir įtraukti į STEM švietimą. Vaikai konstruodami, kurdami robotus susipažįsta su fizika, sprendžia inžinerijos klausimus, ieško optimalių radioelektronikos sprendimų, tobulina programavimo įgūdžius.

VEX robotika vienija visas keturias STEM sritis: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką. VEX robotika taip pat stiprina tarpasmeninį bendravimą, komandinį darbą, partnerystę tarp mokyklų – t.y. įgūdžius, būtinus sėkmingai mokinių socializacijai visuomenėje. VEX robotika gali būti puikiai pritaikoma darbui mokykloje tiek pamokų metu, tiek ir popamokinėje veikloje.

VšĮ „Švietimo tinklas“ vykdo projektą „STEAM – integruotas ugdymas“.